Plexus Consulting

19C Edgecumbe Street
Whitiora
Hamilton, Waikato 3200
(021) 068-6072