Mike Pero

1148 Victoria Street
Whitiora
Hamilton, Waikato 3200
078393175